Hvor farlig er Vigreskogen?

«Strålingsfare! All ferdsel forbudt.» Denne advarselen på selvlysende, gule skilter rundt Rogaland radios anlegg i Vigreskogen skaper frykt i nærmiljøet.