Ja til omstridt tankanlegg

JORENHOLMEN: Stavangerske Dampskipsselskap har fått tillatelse til å bygge et tankanlegg for drivstoff tett inntil parkeringshuset på Jorenholmen. Bygget blir på om lag 130 kvadratmeter og blir liggende midt i et område som er regulert til gang— og sykkelareal.