Reddet fra hylle i Fantahola

— Jeg kom ikke lenger opp, og da var jeg såhøyt at jeg ikke turde klatre ned. Det forklarte 9 år gamleVeronica Thu etter å ha blitt reddet av fjellklatrere i Fantaholalørdag formiddag.