Fire skoler uten helsesøster

Fire skoler i Madla bydel har ikke helsesøster dette skoleåret.