Lovlig graffiti i underganger

Arbeiderpartiets ungdomspolitiker i utvalg for kultur, Cecilie G. Ljosdal, satte før sommerferien fram forslaget om at det tilrettelegges for graffiti i utvalgte underganger.