Nei til mer effektivisering

Renovasjonsarbeiderne har trolig Sandnes kommunes høyeste sykefravær: 25 prosent. De protesterer mot ytterligere effektivisering.