Bedrageri av eldre dame ga seks månders fengsel

Det er viktig å signalisere at grov utnyttelse av eldre mennesker ikke kan aksepteres. Det uttaler Stavanger Byrett i en streng dom mot en vinningsforbryter.