Strid om gravhaug

Arkeologisk museum mener at bonde Per Gård har ødelagt en vernet gravhaug. Men om det var en gravhaug, ble den rasert for 20 år siden, da faren drev gården. Nå blir det rettssak.