• Divisjonsdirektør Henning Garsjø og avdelingssjef Kari Gjeraldstveit føler seg sikre på at Stavanger universitetssjukehus har en god sak når de vil opprettholde tilbudet i Stavanger. Carina Johansen

Mener at tidligfødte skal slippe å reise

Avdelingsledere og leger ved SUS tror det er lite å vinne både økonomisk og faglig ved å sentralisere tilbudet til ekstremt tidligfødte barn i Bergen eller Stavanger. Og det ville vært en belastning for de små barna.