• Økonomisjef Bjarte Madland i Gjesdal kommune presenterer de viktigste punktene i kommunens årsregnskap for 2013. Kristina Zimmer

Folkeveksten tyner Gjesdal

Gjesdal kommune brukte 9 millioner kroner for mye på å ta seg av de mest sårbare i 2013. I år vokser sosialutgiftene, og kommunen må igjen tappe store summer av sparekontoen for å få hjulene til å gå rundt.