• Om få år kan Trine Danielsen fra Hjelmeland og Alf Henning Heggheim fra Strand være innbyggere i samme kommune.

Millionoverskudd i Hjelmeland

— Vi blir ikke mindre attraktive for kommunesammenslåing nå, sier ordfører Trine L. Danielsen. Etter ti år med underskudd går Hjelmeland endelig i pluss.