• Svein Arne Lindø frå Hommersåk stiller til attval som Kyrkja sin fremste tillitsvalde.

Vil Kyrkjemøtet godta ekteskap av homofile?

Skal Den norske kyrkja anerkjenna ekteskap mellom to av same kjønn og laga liturgi for forbøn eller vigsel av likekjønna par? Bispemøtet og Kyrkjerådet meiner ulikt om det. No skal Kyrkjemøtet seia sitt.