Gadå inn fra sidelinjen

Sandnes mållag og kommunen er i språk— krig. Gatenavnene må ende på «gadå» krever mållaget. Det er ulovlig, mener kom- munens saksbehandler.