Solasplitten foreldet

Tidligere i år ba fylkesmannen Sola politikerne vurdere Solasplitten på ny i lys av planene om en bybane og fylkesdelplanen for byutvikling.