Fulle busser kjørte forbi

Dette er noe som skjer ofte når skoleåret begynner. Vi setter opp rutene og kjapasiteten etter det som stemte året før, eventuelt i forhold til nye opplysninger vi får fra skolemyndighetene. Så viser det seg noen steder at kapasiteten er alt for stor, mens den er for liten andre steder, sier trafikksjef Sverre Bø i SOT.