• Øyane sykehjem har nå 8 rehabiliteringsplasser og ønsker å utvide med 24 til, samt med 21 langtidsplasser til demente. Her trener Eli Dahl bena etter en hofteoperasjon på rehabiliteringsavdelingen på Øyane sykehjem. Fysioterapeut Bertine Tangeland passer på hun gjør det riktig. Jonas Haarr Friestad

Boligkøen skal ned, sykehjem må vente

Det blir ingen utbygging av Øyane sykehjem de kommende fire år. Rådmannen prioriterer nye kommunale boliger til vanskeligstilte og bofellesskap til utviklingshemmede og andre hjelpetrengende.