• Fem rogalandske svinebruk som har fått påvist multiresistente gule stafylokokk-bakterier må gjennomføre kontrollert nedslakting av dyrene og desinfisering av fjøs og innredninger. Pål Christensen

Seks svinebruk bakterie-frikjent

Antibiotikaresistente bakterier av typen gule stafylokokker som er påvist i svinebesetninger i Rogaland ser ut til å være avgrenset til fem gårdsbruk.