• Gjennom bompenger kan kanskje Kari Haug Hansen (t.v.) og Sophia Edbæk få et helt nytt nett med grønne sykkelveier i Bryne sentrum når de skal levere lunsj og varer fra "Kjøkkenet". Geir Sveen

Bommer gir tidenes sykkelsatsing

30 prosent av bompengene på Jæren kan bli brukt til kollektivtiltak og nye gang— og sykkelstier. En hel serie med myke drømmer kan dermed gå i oppfyllelse over natta både i Time, Klepp og Hå.