Formannskapet godkjente Siriskjær-avtale

Et knapt flertall i Stavanger formannskap vedtok torsdag å godkjenne avtalen med Stavangerregionen Havn IKS og Siriskjær Utbygging AS om å fjerne havnevirksomheten fra dypvannskaien foran boligprosjektet Vannkanten.