• Forsker Øivin Christiansen

Forskere mener barnevernet har sviktet Ida

Barnevernsforskere reagerer på at Ida ble tvangsplassert 130 mil unna hjemplassen trass i at barnevernstjenesten ba om en nær plassering.