Hotellutbygger må vise grønne vegger

Etter møter i tolvte time, ble utbygger innvilget en sjuende sjanse til å lytte til politiske signaler om utformingen av hotellet i Tanke Svilands gate.