• Per Marcusson i Stavanger park og vei har sett seg lei på at folk stjeler treskulpturer i byen. Denne krokodillen har så langt fått stå i fred ved Breiavannets bredder. FOTO: Jon Ingemundsen

Hvem tar tredyrene i byen?

I fjor vår satte Stavanger kommune ut ni solide tredyr i sentrum. Nå er det bare seks igjen.