• Jærmuseet og Vitenfabrikken får 1,4 millioner av Bufdir. Carina Johansen

Millionbeløp til Vitenfabrikkens ungdomsprosjekt

Jærmuseet og Vitenfabrikken får 1,4 millioner kroner til å etablere ungdomsprosjektet Makerspace.