• Rektor ved Soma-Stangeland skole, Geir T. Mikalsen, hadde helst sett at klassene ved Soma skole var fulle. – Men med dagens prognoser vil elevtallet synke. Derfor etterlyser jeg en avklaring. Jeg vil ikke sitte og se på at skolen legges ned av seg selv, sier han. Pål Christensen

Rektor anbefaler å legge ned skole

Bare tre elever skal begynne i første klasse ved Soma skole i 2016. Både rektor og lærere anbefaler en styrt avvikling av skolen, dersom det ikke blir tatt grep for å øke elevtallet.