• Spesialisert avhørsleder, bistandsadvokat, etterforsker, barnefaglig og tekniker ved barnehuset, barnevernet (ofte) og setteverge oppnevnt av Fylkesmannen (dersom foreldre er mistenkt) følger avhøret på videolink fra et tilstøtende rom. Rune Vandvik

Avhørs-kø setter etterforskninger på vent

Antallet avhør av barn og psykisk utviklingshemmede er mer enn fordoblet i løpet av bare tre år.