• Kines advokat klagde til kontrollkommisjonen på psykisk syke Kines behandlingsvilkår. Pål Christensen

Sykehuset ble tidlig varslet om ulovlig isolasjon

Flere varslet om sterkt kritikkverdige forhold ved psykiatrisk divisjon på SUS flere måneder før saken ble gransket i sin fulle bredde.