• Torhild Skårenes har utviklet kurset som holdes på alle asylmottak i regionen. Hun mener det kan være et bra tiltak i Oslo i kampen mot overfallsvoldtekter. Kristian Jacobsen

Slik underviser asylmottakene om voldtekt

Ledelsen i Hero er svært fornøyd. Nå håper de at kursopplegget «Sammen for sikkerhet» kan spres til hele Norge.