• Marit Arnstad (Sp) var samferdselsminister da det ble inngått en statlig avtale med fylkeskommunen, Stavanger, Sandnes og Sola om tiltak mot økt kollektivoppslutning og restriktive tiltak mot bilen. Nå utbetales 60 millioner kroner for 2014. Fra venstre Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, tidligere statssekretær Geir Pollestad, Sola-ordfører Ole Ueland, fylkesordfører Janne Johnsen og varaordførar Pål Morten Borgli i Sandnes. Gorm K. Gaare

60 millioner til kampen mot bilen

Staten straffer ikke Stavanger-regionen for køer, kork, trafikkvekst og halvfulle busser.