Fare for giftige alger - badesesongen kan ryke

Seniorforsker Åge Molversmyr advarer folk mot å bade i Hålandsvatnet og kan ikke love bedring til badesesongen.