• Direktør Geir Sølve Sleveland utenfor et av de nye rommene. Arnt Olav Klippenberg

I Teigens hotell er det mange hus