• Kaja Hauge (13) og Sonya Khuanroodee (13) foreviger det som skjer på scenen under møtet. Tommy Ellingsen

Kirken satser for fullt på helgetilbud for ungdom. Kommunen har ikke råd

Aftenbladet har sjekket helgetilbudet til ungdom under 18 år i Sandnes. 16 klubber blir arrangert av menigheter, 3 er kommunale.