• 2006: Aksjonsgruppa for Lura bydel vil ha tursti og badestrand i Luravika. Oddbjørn Sørseth, til venstre, Svein Magne Lura, Ragnvald Erga, Harald Eikeland og Margot Nygård. I bakgrunnen småbåthavna og til venstre containervirksomheten til Sandnes Havn KF. Viktor Klippen

Badestrand i det blå

Det er ingen smal sak å lage badestrand. Badelystne luringer må fortsatt se langt etter sand i Luravika.