• Kommunen endrer nå praksis for hvordan formannskapet håndterer erstatningssaker. Lars Idar Waage

Millionutbetalinger i det skjulte

I løpet av det siste halvannet året har kommunen betalt ut 4,3 millioner kroner i erstatning og oppreisning til innbyggere som er blitt sviktet av skole og hjelpeapparat i Stavanger. Utbetalingene har funnet sted i hemmelighet.