Politijakt på mulig åsted

Politiet i Stavanger kan ha funnet stedet der Tina Jørgensen er blitt drept. Sju-åtte mål i skogen på østsiden av Sølyst gartneri og et mindre område ned mot sjøen under Bybrua er nå sperret av.