• Utestedet Hot Open Mind.

Fire uker tørrlegging av Hot Open Mind

Formannskapet valgte torsdag å inndra skjenkebevillingen for utestedet Hot Open Mind i fire uker.