• Kari Raustein (Frp) ber ordføreren om å stanse prosjektet om de ulovlige leilighetene, i påvente av endringene i de nasjonale forskriftene. Her på befaring i en leilighet på Stokka sammen med Per A. Thorbjørnsen (V), Kristen Høyer Mathiassen (H) og Eli Aga (H). Anders Minge

Ordføreren slipper huseiere av kroken

Etter spørsmål fra Frp svarer ordfører Christine Sagen Helgø at Stavanger kommunes prosjekt rettet mot ulovlige boliger nå bør legges på is. Årsaken er regjeringens bebudede endringer i byggeforskriftene.