• Cirkus åpner i det blå bygget til venstre, mens Hanekam åpner i det gule bygget til høyre i bildet. Hilde Moi

Naboer frykter bråk i fargegata

Når to nye barer åpner dørene i Øvre Holmegate, er naboene redd for bråk, slåssing og forsøpling.