Trond Giske (Ap) truer med å stenge skoler - kunnskapsminister sjokkert over mobbe-angrep

Trond Giske (Ap) (t.v) og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) avbildet på Stortinget i oktober i fjor etter at regjeringen la fram sitt budsjettforslag. Nå gjennomoppstår krangelen mellom de to med full styrke.

Ap-nestlederen er villig til å stenge skoler i et «taktskifte» mot mobbing. Trond Giske slakter regjeringen, men kan ikke tallfeste egen satsing. Kunnskapsministeren kaller angrepet sjokkerende.

 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Samtidig som Giske lanserer Arbeiderpartiets nye satsing mot mobbing (se faktaramme), går han til frontalangrep mot kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og regjeringen.

– Skattekutt gir mindre til mobbearbeid

Her er Giskes versjon:

Røe Isaksen kom til dekket bord og et ekspertutvalg nedsatt av Jens Stoltenberg-regjeringen, likevel har arbeidet mot mobbing nesten stoppet opp. Regjeringen har vært nært opptil utilgivelig passive i fire år på arbeidet mot mobbing.

Djupedalutvalget leverte 100 konkrete mobbetiltak. Altfor få er tatt tak i. Regjeringen har «prioritert å opprette en nettside, lovfeste at mobbing ikke er lov, justere elevundersøkelsen og opprette et partnerskap mot mobbing.»

En rekke ganger er Ap-forslag mot mobbing blitt nedstemt av Høyre og Frp, deriblant 25 tiltak lagt fram i januar 2016. Eksempler: Beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner, flere lærere og lærernorm, miljøarbeidere til skoler med store mobbeutfordringer, øremerkede penger til skolehelsetjenesten og støtte til frivillige organisasjoner som arbeider mot mobbing.

Flertallet av skolene i Norge har fått dårligere økonomi de siste årene, ifølge Respons Analyses rektorundersøkelse på oppdrag fra Utdanningsforbundet.

Regjeringens prioritering av skattekutt til de rikeste på bekostning av skole gir mindre penger til mobbearbeid.

Partisekretær Kjersti Stenseng og nestlederne Hadia Tajik og Trond Giske avbildet under åpningen av Ap-landsmøtet i vår.

– Kan være dødelig

Kort oppsummert går mobbepakken til Ap ut på flere lærere per elev, beredskapsteam mot mobbing for alle kommuner, mer støtte til organisasjoner som arbeider mot mobbing og «et stort kompetanseutviklingsprogram» for å heve kunnskapen i antimobbearbeidet blant rektorer, lærere og andre i skolen.

– Du leverer ingen garanti mot mobbing?

– Nei, men jeg mener at en nullvisjon mot mobbing i skolen er den eneste visjonen vi må ha. Vi kan aldri hindre helt at mobbing oppstår, men jeg kan garantere et ordentlig taktskifte i arbeid mot mobbing hvis vi overtar, sier Giske til Aftenbladet.

– Jeg synes det er virkelig ille å tenke på de fire årene vi har bak oss hvor så lite har skjedd, sier han.

– Mobbing er helseskadelig og kan til og med være dødelig. Folk tar livet sitt av mobbing. Hvis bygningsmassen på en skole hadde vært dødelig, ville skolen blitt stengt umiddelbart. Derfor mener jeg at vi må ha muligheten til å kunne stenge skoler i ytterste konsekvens, sier Giske.

Les også

Regjeringen truer med bøter og sparken i mobbesaker

Les også

Kunnskapsminister Røe Isaksen vil tvinge skoler til å prestere bedre

Les også

Giske: - Lærerne hater møter

Truer med å stenge skoler

Regjeringen og Ap er enige om at skoler kan bøtelegges og rektorer sparkes dersom antimobbearbeidet svikter, men skiller lag på Giske-forslaget om å kunne stenge skoler.

– Vi kommer ikke til å stenge, for bare muligheten for at det kan bli stengt, vil føre til et enormt taktskifte i innsatsen mot mobbing, fra ordfører på toppen, helt ned til den enkelte ansatte, sier Giske.

– Er det mulighet for å stenge skoler på grunn av mobbing i lovverket i dag?

– Ja, skoleeier plikter å sørge for at elevene har et trygt læringsmiljø, og lovverket er mer enn godt nok for å få til et vellykket arbeid mot mobbing. Det er viljen og gjennomføringskraften dette står på. Her må det virkelig brukes politisk kraft, sier Giske.

– Hovedpoenget er ikke å straffe skoler som ikke gjør jobben, men å ha ris bak speilet som gjør at innsatsen mot mobbing fortsetter, sier han.

Les også

Studenter straffes hardere for fusk enn forskere

Les også

Slik blir nye Utdannings-Norge

Regjeringen viste i fjor til at 75 millioner kroner var øremerket styrking av skolenes læringsmiljø forebygging og håndtering av mobbing for 2017, mens summen var om lag 30 millioner kroner i årene 2013, 2014 og 2015.

Erna Solberg overtok fra Jens Stoltenberg i 2013.

– Hva koster et «taktskifte»? Hva koster mobbepakken til Ap?

– Vi har ikke tallfestet den. Vi bruker over 1 milliard på etter- og videreutdanning av lærere. Det er fullt mulig med en forholdsvis beskjeden sum å innpasse dette arbeidet i etter- og videreutdanning, sier Giske.

Hvilken troverdighet har Ap på dette når mobbepakken ikke er tallfestet og regjeringen har vist til over en dobling i pengebruken mot mobbing?

– Vi foreslo 100 millioner til kampen mot mobbing i vårt alternative budsjett, det er 65 millioner mer enn det regjeringen prioriterte i sitt budsjettforslag.
Vi har lagt fram 25 forslag for å bekjempe mobbing, som kunne settes i gang i skolen umiddelbart, og vi har prioritert tiltak mot mobbing i hver alternative budsjett i hele perioden. Dessverre stemte Høyre og Frp mot, hver gang, sier han.

Detaljene om norm for lærertetthet er heller ikke klare.

– Hovedpoenget må være at lærere får ansvar for færre elever for å få til tettere oppfølging. Har du flere lærere og flere voksne, blir det også lettere å se hvilke sosiale mønstre det er i klassen, og gripe inn på en god måte, sier han.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i samtale med Trond Giske (Ap) på Stortinget i fjor høst.

Sjokkert statsråd

– Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Denne kritikken gjør meg regelrett sjokkert. Dette virker som politisk spill, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Aftenbladet.

– Trond Giske er mye borte fra Stortinget, men jeg må nesten regne med at han får med seg hva som skjer der. Det er helt greit å være uenig om politiske saker, men å glemme alt som har foregått de siste fire årene, virker helt merkelig. Jeg er allikevel enig i at vi fortsatt har mye å gjøre, sier statsråden, som viser til en smørbrødliste (se egen faktaramme) over regjeringens tiltak mot mobbing.

– 1. august trådte regjeringens nye mobbelov i kraft. Her er nesten alle store tiltak fra Djupedalutvalget fulgt opp, og Ap stemte for flere av tiltakene. Det eneste av betydning som ikke følges opp, er en egen, uavhengig klageinstans for mobbesaker, som vi rett og slett ikke mente det var riktig å ha, sier statsråden.

– Barneombudet etterlyste en nasjonal klageinstans, men var ellers veldig tydelig på at regjeringens nye mobbelov viste at bagatalliseringens tid nå er forbi, sier han.

– Så vidt jeg kan bedømme, er det bare fire av 25 forslag som gjenstår. Grunnen til at Stortinget stemte dette ned, var at regjeringen varslet at det kom en svær sak om mobbing, sier Røe Isaksen.

– Ap har stemt for flere deler av mobbeloven, og det er veldig rart at Ap prøver å så tvil om tiltak vi har stått sammen om i Stortinget. Kompetanseprogram for skolene trenger heller ikke å bli vedtatt. Det startet for lenge siden, sier statsråden.

– Det er også feil at klassene blir større og at det blir færre lærere, sier han.

– Beredskapsteam er i gang og satsingen utvides. Flere av organisasjonene som Ap nevner, har jo fått penger til arbeidet mot mobbing i år. Vi bruker flere titalls millioner på kompetanse om mobbing i skolene. Da står det til slutt på en lærernorm, som Ap sier de skal ha, men ikke klarer å forklare hva er.

– Historisk linjeskift

– Det er rart at Ap ikke vil innrømme at de har vært med på viktige og store tiltak med oss i det som har vært et historisk linjeskift i mobbepolitikken, et skifte jeg ikke legger skjul på at startet med tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV), som satte ned Djupedalutvalget, sier Røe Isaksen.

– Vi er på ingen måte ferdige. Derfor er en ytterligere opptrapping av antimobbearbeidet en del av det som vi la fram fra den nye skolepolitikken vår torsdag.

– Dere har tallfestet innsatsen til 75 millioner i 2017. Kan du love 100 millioner i neste år?

– Det tør jeg ikke si, og vi har heller ikke tallfestet et beløp, men vi må bruke mer penger. Beløpet er i og for seg ikke viktigst. Det viktige er at et mye strengere regelverk følges opp. I tillegg må vi bruke mer penge på kompetansepakken som nå rulles ut, på toppen av de vel 30 millioner kronene i året vi bruker på det, sier han.

– Samlet blir det helt absurd å påstå at arbeidet nesten har stoppet opp, bare noen dager etter at et helt nytt lovverk er på plass. Vi har mer enn doblet pengebruken, og det har skjedd mer på disse fire årene enn på de åtte årene til sammen da Ap sist var i regjering, sier kunnskapsministeren.

Svarer på Giske-trussel

Giske-trusselen om å stenge skoler kommenterer statsråden slik:

– Det er et veldig dårlig forslag. Det er i praksis kollektiv avstraffelse. Se for deg en skole med nærmeste reisevei til neste skole fem eller ti mil unna. Skal du da tvinge 300 elever til å reise så langt?

Publisert:
 1. Skole og utdanning
 2. Trond Giske
 3. Torbjørn Røe Isaksen
 4. Mobbing
 5. Utdanningsforbundet

Mest lest akkurat nå

 1. Treneren etter Vikings første seriemedaljer på 14 år: - Vi hadde noe å bevise

 2. Viking-børsen: «Helt avgjørende for at medaljen er sikret»

 3. Kristian er 39 år, men har over 20 år bak seg i festival- og eventbransjen. Dette er hans nye prosjekt

 4. Fauci om omikronvarianten: Oppmuntrende funn om alvorlighetsgraden

 5. – Vi sitter her og fryser. Politikerne har ikke bakkekontakt

 6. Knut Arild Hareide flytter til Rogaland