• Høyesterett forkaster anken. Dommen på 120 dagers fengsel fra Gulating lagmannsrett blir stående. Bendiksby, Terje / Scanpix

Barnebortføringssak endelig avgjort i Høyesterett

Fire år etter at hun bortførte sin egen datter, er dommen i saken mot den 36 år gamle britiske kvinnen klar.