Prosjektleder tappet byggefirma for flere millioner kroner

I en periode byggefirmaet måtte kutte flere titalls årsverk, benyttet prosjektlederen seg av fiktive fakturaer for å tilegne seg over 5 millioner kroner.

Illustrasjonsfoto
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Seks dager var satt av til straffesaken mot den 38 år gamle mannen, som frem til høsten 2015 var prosjektleder i et lokalt byggefirma. På denne tiden var ledelsen i firmaet i ferd med å finne ut av det grove økonomiske utroskapet, som da hadde pågått i halvannet år.

Les også

Prosjektleder skal ha svindlet byggefirma for over 6 millioner kroner

Da saken mot 38-åringen kom opp i Jæren tingrett, valgte tiltalte å avgi en uforbeholden tilståelse. Han tilsto også at han var skyldig i hvitvasking av pengene han på ulovlig vis tilegnet seg.

Grove forhold

En enstemmig rett mener at det økonomiske utroskapet var grovt. I dommen vises det blant annet til at det er snakk om store pengebeløp og også at tiltalte misbrukte tilliten som fulgte hans stilling i byggefirmaet.

Les også

Stor A-krim-aksjon: Kontrollerte flere hundre byggeplasser

Les også

A-krim aksjonerte mot seks bilverksted

Som prosjektleder hadde tiltalte ansvaret for prosjekter fra før tilbud ble gitt fra byggefirmaet, til det enkelte prosjektet var overlevert byggherren.

I flere prosjekt godkjente 38-åringen fakturaer fra en underentreprenør uten at denne utførte arbeid. Pengene ble deretter overført fra underentreprenøren og over til to enkeltmannsforetak som tiltalte eier.

Deler av utbyttet gikk til boligkjøp i Florida.

Får rabatt

I straffutmålingen legger retten stor vekt på mannens uforbeholdne tilståelse. Selv om retten finner flere straffskjerpende moment i saken, lyder dommen på 2 år og 10 måneders fengsel. Aktors påstand om straff var 3 år og 5 måneders fengsel.

Les også

Stavanger-mann bøtelagt for kjøp av svart arbeid

Les også

Innkaller kjøretøy etter verkstedavsløringer

Retten finner det straffskjerpende både at tiltalte tappet firmaet for høye summer over en periode på halvannet år. I dommen pekes det også på at dette var en periode firmaet slet økonomisk og måtte redusere arbeidsstokken med rundt 30 personer.

Dette visste tiltalte, som også, ved å handle som han gjorde, eksponerte firmaet for et omfattende omdømmetap, mener retten, som gir 38-åringen tilståelsesrabatt på 20 prosent.

Vanskelig å oppdage

I dommen pekes det videre på at så lenge tiltalte hadde hånd om vesentlige deler av prosessen knyttet til å utarbeide kalkyler og tilbud i ulike prosjekt, og så lenge prosjektene tilsynelatende gikk godt for byggefirmaet han jobbet i, var det ingen spesiell foranledning for firmaet til å se nærmere på de fiktive fakturaene.

Les også

Avdekket 32 kriminelle nettverk i Rogaland i løpet av ett år

«Graden av misbruk av den betrodde og selvstendige stillingen tiltalte hadde, får også betydning når straff skal fastsettes», skriver rettens leder, Tor Christian Carlsen, i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen fradømmes 38-åringen retten til å drive næringsvirksomhet, være daglig leder eller å ha annen ledende eller selvstendig stilling i noe selskap og sitte i noe selskapers styre for en periode på 5 år.

Videre dømmes han til å betale i overkant av 5 millioner kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Han dømmes også til å tåle inndragning av 43.000 kroner til fordel for statskassen.

Publisert: