• Her i Lysebotn vil den nye kraftlinjen på Nord-Jæren ha sitt utspring. Linjen skal ha en kapasitet på 1500 megawatt. Det er 100 megawatt mer enn kraftlinjen som planlegges i Hardanger. (Foto: Lars Idar Waage)

Nå blir det Lyses tur til å vurdere mast eller kabel

Midt i den hete Hardanger-debatten varsler Lyse at de tar opp igjen planene om ny kraftlinje på Nord-Jæren.