• På under to minutter fikk lege Lars Kåre Kleppe (t.v.) tøyet ut av automaten. Legekollega John Kristian Narvestad forstår at ventetiden fører til frustrasjoner hos de ansatte. Knut S. Vindfallet

Ny automat fører til frustrasjon på SUS

— Manglende størrelser har tidvis ført til amper stemning, sier legetillitsvalgt Lars Kåre Kleppe ved SUS.