• Margrethe Helgesen Olsen (til venstre), Oddhild Alstveit og Patrycja Przechodzka prøver å unngå risiko-sjåførene. -Men det kan være vanskelig av og til, innrømmer de. Knut S. Vindfallet

16 år gamle jenter er i livsfare i trafikken

Unge jenter velger farlige situasjoner i trafikken. De sitter på med fyllekjørere, er med på kappkjøring og dropper bilbelte. Mange 16 år gamle jenter utsetter seg for stor fare i trafikken.