Ingrid Hart gir seg som Byen-leder

Etter seks og et halvt år sier hun takk for seg.