Fakta om radongass

Radon er en radioaktiv edelgass med kjemisk tegn Rn.