• Kystvakten

Fant over 90 ulovlige teiner

Resultatet etter Kystvaktens kontroll av Ombo og Sjernarøyene var 100 beslaglagte redskaper, 20 utskrevne advarsler, og at 10 hummer ble satt ut igjen i sjøen. Kun én teine tilfredstilte Kystvaktens krav.