• - Vi vil sørge for å bevilge penger til bygging av minst 1000 nye studentboliger på landsbasis hvert år fremover. Dette vil være positivt for studentboligmangelen i Stavanger, sier Tora Aasland.

- Har nådd boligmålet

Forsknings— og høyere utdanningsminister Tora Aasland sier regjeringen har tatt problemet på alvor, og skaffet til veie flere nye studentboliger enn planlagt.