• Kenneth Bjerga

Første pasient innlagt med svineinfluensa på SUS

En ungdom fra Rogaland får behandling på medisinsk avdeling på for svineinfluensa.