Båtbrann på Jåttå

Brannvesenet mottok bekymrede meldinger fra naboer som så røyk fra en båt i Jåttå.