• Jarle Aasland

Bygger nye studentboliger ved UiS

Til høsten starter byggingen av nye studentboliger ved universitetet på Ullandhaug.